วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Read more »

ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร เนื่องในภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี การศึกษา 2566

ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร  เนื่องในภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี การศึกษา 2566  บทความนี้  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสื่อฟรีออนไล…

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2565

บทความนี้  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสื่อฟรีออนไลน์.com ขอแนะนำไฟล์   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   (Self Asses…

ขั้นตอนการขอถอนเงินประกันสัญญาพร้อมไฟล์เอกสาร

บทความนี้  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสื่อฟรีออนไลน์.com ขอแนะนำไฟล์   ขั้นตอนการขอถอนเงินประกันสัญญา พร้อมไฟล์เอกสาร   ขอบ…

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความนี้  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสื่อฟรีออนไลน์.com ขอแนะนำไฟล์   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักหลั…

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report : SAR)พร้อมหน้าปก

📥📥บทความนี้  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสื่อฟรีออนไลน์.com 📥📥 ขอแนะนำไฟล์   รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน ตนเองร…

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวพร้อมแบบฟอร์ม

💠💠บทความนี้  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสื่อฟรีออนไลน์.com 💠💠 ขอแนะนำไฟล์   ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว พร้…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา